Loading...
API

Žiniatinklio paslauga turi 2 veikimo režimus:

  • Rodiklių sąrašas. Metaduomenų ištraukimas: publikuotų rodiklių sąrašas, bei rodiklio informacija, reikalinga rodiklio duomenų užklausai suformuoti.
  • Rodiklio duomenys. Konkretaus rodiklio duomenų ištraukimas.

 

Svarbu žinoti:

  • Žiniatinklio paslauga užklausų atsakymus grąžina JSON formatu.
  • Palaikomos anoniminės užklausos, nėra naudotojų autentifikacijos.
  • Nepalaikomos versijos: visada grąžinama paskutinė duomenų versija.

 

Rodiklių sąrašas. Žiniatinklio paslauga grąžina publikuotų rodiklių sąrašą.

Parametrai

Tipas

Aprašymas

lang

String

Kalba: lit – lietuvių (reikšmė pagal nutylėjimą) ar eng – anglų.


Užklausos pavyzdžiai:

https://sveikstat.hi.lt/api/indicators.aspx - sąrašas lietuvių kalba

https://sveikstat.hi.lt/api/indicators.aspx?lang=eng - sąrašas anglų kalba

Atsakymo fragmentas:

{

  "indicators": [

    {

      "ind_code": "100000",

      "ind_name": "Demografinė ir socioekonominė situacija Eng",

      "ind_long_name": "Demografinė ir socioekonominė situacija Eng",

      "ind_desc": "Eng Demografinė ir socioekonominė situacija yra",

      "ind_is_municipal_level": true,

      "ind_is_hci_level": false

    }

  ]

}

 

Rodiklių duomenys. Žiniatinklio paslauga grąžina konkretaus rodiklio duomenis.

Parametrai

Tipas

Aprašymas

indicator

String

Rodiklio kodas, gaunamas iš rodiklių sąrašo užklausos.

indicator

String

Kalba: lit – lietuvių (reikšmė pagal nutylėjimą) ar eng – anglų.

level

String

Lygis: mun – savivaldybė (reikšmė pagal nutylėjimą) ar hci - asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

includeDimension

String

Įtraukti dimensijas: true – taip ar false – ne (reikšmė pagal nutylėjimą).


Užklausos pavyzdžiai:

https://sveikstat.hi.lt/api/indicator-values.aspx?indicator=211108&lang=eng&level=mun rodiklio, kurio kodas 211108, savivaldybių lygmens duomenys anglų kalba

https://sveikstat.hi.lt/api/indicator-values.aspx?indicator=690101&lang=eng&level=hci rodiklio, kurio kodas 690101, asmens sveikatos priežiūros įstaigų lygmens duomenys anglų kalba

https://sveikstat.hi.lt/api/indicator-values.aspx?indicator=210401&lang=eng&level=mun&includeDimension=true rodiklio, kurio kodas 210401, savivaldybių lygmens duomenys anglų kalba, įskaitant ir rodiklio dimensijų reikšmes

 

Atsakymo fragmentas, grąžinant savivaldybių lygio duomenis:

{

  "indicators_values": [

    {

      "indicator_code": "690101",

      "region_name": "Vilniaus m. sav Eng",

      "year": 2015,

      "dimension_name": "",

      "dimension_value": "",

      "indicator_value": 98.8,

      "indicator_nominator": 21396,

      "indicator_denominator": 21651,

      "indicator_ci_lower": 98.7,

      "indicator_ci_upper": 99,

      "indicator_trend": 97,

      "indicator_val3": 21862.1,

      "indicator_nominator3": 22554,

      "indicator_denominator3": 97,

      "indicator_ci_lower3": 97.1,

      "indicator_ci_upper3": 5820.1,

      "indicator_ci_trend3": 121

    }

  ]

}


Atsakymo fragmentas, grąžinant asmens sveikatos priežiūros įstaigos lygio duomenis:

{

  "indicators_values": [

    {

      "indicator_code": "690101",

      "hci_name": " Abromiškių reabilitacijos ligoninė Eng",

      "year": 2015,

      "dimension_name": "",

      "dimension_value": "",

      "indicator_value": 98.8,

      "indicator_nominator": 21396,

      "indicator_denominator": 21651,

      "indicator_ci_lower": 98.7,

      "indicator_ci_upper": 99,

      "indicator_trend": 97,

      "indicator_val3": 21862.1,

      "indicator_nominator3": 22554,

      "indicator_denominator3": 97,

      "indicator_ci_lower3": 97.1,

      "indicator_ci_upper3": 5820.1,

      "indicator_ci_trend3": 121

    }

  ]

}

© 2020 Higienos institutas. Biudžetinė įstaiga. Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius, tel. +370 5 26 2 4583, faks. +370 5 262 4663, el.paštas institutas@hi.lt  
Nustatymai