Loading...

Avoided hospital admissions

Išvengiama hospitalizacija – tai hospitalizacija, kurios galima išvengti imantis prevencinių priemonių ir (ar) laiku teikiant reikiamą ambulatorinę sveikatos priežiūrą.
Rodiklio sudedamosios dalys ir sąvokų apibrėžimai -
Hospitalizacija (atvykęs į stacionarą pacientas) – tai paciento paguldymas į stacionarinio gydymo įstaigą (skyrių) paprastai ne mažiau kaip 24 valandoms. Išvengiama liga (būklė) (angl. preventable) – liga (būklė), kuri gali būti išvengta dėl visuomenės sveikatos intervencijų (pvz. prevencinės priemonės, nukreiptos į rizikos faktorius, socioekonominę būklę, aplinkos veiksnius ir kt.).
Pagydoma liga (angl. amenable) – liga, kuri gali būti išvengta (pagydyta) dėl optimalios sveikatos priežiūros kokybės.
Skaičiavimas - išvengiamų hospitalizacijų skaičius / vidutinis metinis gyventojų skaičius x 1 000
Skaičiuojant išvengiamų hospitalizacijų rodiklius neįtraukiami vaikai iki 1 metų.
Duomenų valdytojas ir teikėjas - Higienos instituto skaičiavimai iš privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos Sveidra."

© 2020 Higienos institutas. Biudžetinė įstaiga. Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius, tel. +370 5 26 2 4583, faks. +370 5 262 4663, el.paštas institutas@hi.lt  
Settings