Loading...

4 tikslas. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius

4 tikslas. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius. Šiam tikslui pasiekti numatomi uždaviniai:

4.1. užtikrinti sveikatos sistemos tvarumą ir kokybę, plėtojant sveikatos priežiūros technologijas, kurių efektyvumas pagrįstas mokslo įrodymais;

4.2. plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą;

4.3. mažinti gynybinės medicinos įtaką sveikatos sistemai;

4.4. gerinti motinos ir vaiko sveikatą;

4.5. stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę;

4.6. plėtoti Lietuvos e. sveikatos sistemą (Lietuvos e. sveikatos sistemos infrastruktūros ir sprendimų plėtra, Lietuvos e. sveikatos sistemos integracija į ES e. sveikatos erdvę);

4.7. užtikrinti sveikatos priežiūrą visuomenei kylančių grėsmių atvejais;

4.8. integruoti papildomąją ir alternatyviąją sveikatos priežiūrą į sveikatinimo veiklą;

4.9. tobulinti sveikatos priežiūros specialistų rengimą;

4.10. gerinti užkrečiamųjų ligų valdymą.

© 2020 Higienos institutas. Biudžetinė įstaiga. Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius, tel. +370 5 26 2 4583, faks. +370 5 262 4663, el.paštas institutas@hi.lt  
Nustatymai