Loading...
410301 Mokinių dalis %, kurie bent kartą rūkė (30 d.)

Pavadinimas – Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą rūkė tabako gaminius, dalis.
Skaičiavimas – (vaikų skaičius, per paskutines 30 dienų bent kartą rūkiusių tabako gaminius/visų atsakiusių į šį klausimą vaikų skaičius)x100
Duomenų teikėjas – Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.
Duomenų tvarkytojas – Higienos institutas.
Kita – Duomenys renkami periodiškai kas 4 metus.

© 2020 Higienos institutas. Biudžetinė įstaiga. Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius, tel. +370 5 26 2 4583, faks. +370 5 262 4663, el.paštas institutas@hi.lt  
Nustatymai