Loading...

Lietuvos sveikatos strategijos rodikliai

110002 Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, kai amžius 0

Pavadinimas - Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
Apibrėžimas - Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – tikimybinis rodiklis, rodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus, jeigu visą būsimą tiriamosios kartos gyvenimą kiekvienos gyventojų amžiaus grupės žmonių mirtingumas nekis.
Skaičiavimas - Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė skaičiuojama pagal išgyvenimo lenteles, kuriose pateiktas tam tikro amžiaus žmonių mirtingumas. Gyvenimo trukmės lentelės sudarytos remiantis mirties tikimybe pagal Farro metodą: qx = Mx / (Bx + (Mx/2)), kur Mx – mirčių skaičius amžiuje x, pagal laikotarpį x + 1; Bx – vidutinis gyventojų amžius x, pagal x + 1 bazinį laikotarpį; qx – mirties tikimybė x metų iki x + 1 metų. Pagal Farro metodą – amžiaus grupių žmonių mirtingumas nekinta, taigi gyvenimo metai, nugyventi žmogaus, mirusio tame intervale, yra (vidutiniškai) pusė intervalo padalos.
Duomenų valdytojas ir teikėjas - Lietuvos statistikos departamentas. Rodiklį pagal savivaldybes skaičiuoja bei teikia Higienos institutas.

© 2020 Higienos institutas. Biudžetinė įstaiga. Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius, tel. +370 5 26 2 4583, faks. +370 5 262 4663, el.paštas institutas@hi.lt  
Nustatymai