Loading...

Socioekonominiai veiksniai

120005 Ilgalaikio nedarbo lygis, darbo jėgos %

Pavadinimas - Ilgalaikio nedarbo lygis, darbo jėgos (proc.)
Apibrėžimas - Ilgalaikio nedarbo lygis – nedarbas, trunkantis ilgiau nei metus, procentas nuo darbo jėgos. Ilgalaikis bedarbis – bedarbis, ieškantis darbo vienus metus ar ilgiau. Į ilgalaikių registruotų bedarbių vidutinį metinį skaičių įtraukiami jauni bedarbiai iki 25 metų, kurie užsiregistravę darbo biržoje daugiau negu 6 mėnesius, ir vyresni nei 25 metų bedarbiai, kurie užsiregistravę darbo biržoje daugiau negu 1 metus. Rodiklis apskaičiuojamas, remiantis vidutiniu 12 mėnesių rodiklių dydžiu. Ilgalaikio nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas ilgalaikių bedarbių ir darbo jėgos santykiu.
Darbo jėga – užimti gyventojai ir bedarbiai.
Bedarbis – nedirbantis 15–74 metų amžiaus asmuo, kuris aktyviai ieško darbo (per paskutines keturias savaites) ir per apibrėžtą laikotarpį (dvi savaites) gali pradėti dirbti.
Skaičiavimas - (ilgalaikių bedarbių skaičius / darbingo amžiaus gyventojų skaičius) x 100
Duomenų valdytojas ir teikėjas - Lietuvos statistikos departamentas.

© 2020 Higienos institutas. Biudžetinė įstaiga. Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius, tel. +370 5 26 2 4583, faks. +370 5 262 4663, el.paštas institutas@hi.lt  
Nustatymai