Loading...

Sveikatos būklė

Sergamumo ir ligotumo statistinių rodiklių tikslas yra stebėti ir vertinti Lietuvos gyventojų sveikatos būklę pagal susirgimus užregistruotus sveikatos priežiūros įstaigose, stebėti sergančių gyventojų charakteristikas, sveikatos būklės rodiklių pokyčius.

Sveikatos būklės statistinius rodiklius sudaro šios rodiklių grupės: sergamumas; ligotumas; standartizuotas sergamumas; standartizuotas ligotumas; naujai užregistruotų susirgimų skaičius; neįgalumo ir laikino nedarbingumo rodikliai.

Sergamumo ir ligotumo statistiniai rodikliai yra tiesiogiai skaičiuojami iš administracinio duomenų šaltinio – Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos (PSDF IS). Skaičiuojami tik duomenys įvesti į PSDF IS. Duomenis į PSDF IS įveda visos sveikatos priežiūros įstaigos turinčios sutartis su Ligonių kasomis. Paslaugos, apmokamos iš PSDF privalo būti įvestos į PSDF IS. Iš kitų šaltinių apmokėtos paslaugos gali būti nepilnai įvestos į PSDF IS. Į PSDF IS duomenų neįveda kai kurios biudžetinės sveikatos priežiūros bei privačios sveikatos priežiūros įstaigos, neturinčios sutarčių su Ligonių kasomis. Vertinama, kad PSDF IS duomenys apima: 100 proc. priminių sveikatos priežiūros apsilankymų pas gydytojus, 90 proc. antrinio ir tretinio lygio apsilankymų pas gydytojus, 40-50 proc. apsilankymų pas odontologus, 99 proc. stacionaro ligonių.

© 2020 Higienos institutas. Biudžetinė įstaiga. Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius, tel. +370 5 26 2 4583, faks. +370 5 262 4663, el.paštas institutas@hi.lt  
Nustatymai