Loading...

Laikinas nedarbingumas ir neįgalumas

240001 Apmokėtų laikino nedarbingumo dienų sk. 1-am asm. Pavadinimas - Apmokėtų laikino nedarbingumo dienų sk. 1-am apdraustajam
Skaičiavimas - Rengiant statistinius rodiklius apie socialinės apsaugos pinigines išmokas naudojami Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Sodros), Nacionalinės teismų administracijos, pareigūnų ir karių valstybinių pensijų mokėjimą administruojančių institucijų administraciniai duomenys.
https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/5118910/Socialinė+apsauga+%28administraciniai+duomenys%29+%5BLT%5D+1741.html
Duomenų valdytojas ir teikėjas - Lietuvos statistikos departamentas.
© 2020 Higienos institutas. Biudžetinė įstaiga. Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius, tel. +370 5 26 2 4583, faks. +370 5 262 4663, el.paštas institutas@hi.lt  
Nustatymai