Loading...
320201 SMR nuo piktybinių navikų (C00-C96) 100 000 gyv.

Pavadinimas - Standartizuotas mirtingumas
Apibrėžimas - Mirtingumas – per metus dėl tam tikros priežasties mirusių asmenų ir vidutinio metinio gyventojų skaičiaus santykis, skaičiuojamas 100 tūkst. gyventojų.
Standartizuotas mirtingumo rodiklis parodo, koks būtų̨ nagrinėjamos populiacijos mirtingumas, jei mirtingumas amžiaus grupėse nesikeistų, o gyventojų̨ skaičius amžiaus grupėse būtų̨ proporcingas standartinės (Europos) populiacijos gyventojų̨ skaičiui.
Pagrindinis standartizacijos tikslas yra tokių iškraipančiųjų veiksnių kontrolė. Atlikus standartizaciją įvairias populiacijas lengviau palyginti net tuo atveju, jeigu jos gana skirtingos savo gyventojų sudėtimi pagal amžių, lytį ir kitus veiksnius. Standartizuotas rodiklis nerodo realaus mirtingumo, sergamumo ar ligų paplitimo ir savaime nieko nereiškia, nes yra nenatūralus. Jį galima naudoti tik lyginant su kitu standartizuotu rodikliu ir jiems abiem standartizuoti taikomi standartai turi būti vienodi.
Skaičiavimas - http://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Rodikliu%20standartizacija.pdf
Šaltinis - Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras, Higienos institutas.

© 2020 Higienos institutas. Biudžetinė įstaiga. Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius, tel. +370 5 26 2 4583, faks. +370 5 262 4663, el.paštas institutas@hi.lt  
Nustatymai