Loading...
410201 Mokinių dalis %, kurie sportuoja kasdien, ne pamokų metu (bent 60 min.)

Pavadinimas – Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie kasdien mankštinasi ar sportuoja bent 60 minučių, dalis.
Skaičiavimas – (vaikų skaičius, kurie kasdien mankštinasi ar sportuoja bent 60 minučių/visų atsakiusių į šį klausimą vaikų skaičius)x100
Duomenų teikėjas – Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.
Duomenų tvarkytojas – Higienos institutas.
Kita – Duomenys renkami periodiškai kas 4 metus.

© 2020 Higienos institutas. Biudžetinė įstaiga. Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius, tel. +370 5 26 2 4583, faks. +370 5 262 4663, el.paštas institutas@hi.lt  
Nustatymai