Loading...
Naujienos

Hospitalinių infekcijų modulio mokymai-konsultacija

2021 m. sausio 13 d. įvykusių nuotolinių mokymų „Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema. Hospitalinių infekcijų epidemiologinė priežiūra“ įrašas.

Kaip jau skelbiama, nuo 2021 m sausio 1 d. hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenys pradedami teikti per Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (VISS IS).
Prisijungti prie VISS IS galima adresu https://viss.hi.lt.
Pastaba. 2020 m. RITS, OŽI ir CDI duomenis bus galima teikti ir Epidata formatu, jei jau iš anksto esate susivedę šių stebėsenų duomenis į Epidata el. formas.
Daugiau informacijos teikia Matas Rutkauskas tel. (8 5) 262 9055, Asta Jurkevičienė tel. (8 5) 262 8513 ir el. p. hi@hi.lt.

Nepageidaujamų įvykių stebėsenos modulio mokymai-konsultacija

2021 m. sausio 13 d. įvykusių nuotolinių mokymų „Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema. Nepageidaujamų įvykių stebėsena“ įrašas

Kaip jau skelbiama, nuo 2021 m sausio 1 d. nepageidaujamų įvykių registravimas pradedamas vykdyti per Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (VISS IS).
Prisijungti prie VISS IS galima adresu https://viss.hi.lt.
2020 m. nepageidaujamų įvykių duomenys bus teikiami senąja  tvarka – užpildant nepageidaujamų įvykių duomenų suvestinę Excel formatu.
Daugiau informacijos teikia Virginija Kanapeckienė tel. (8 5) 262 5479 ir el. p. n.ivykiai@hi.lt.

Kompiuterizuoti šeši sveikatos stebėsenos procesai (2021-01-05)

Higienos institutui įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0017 „Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną“ (2017–2020 m.), sukurta Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema (VISS IS).

Naujoji VISS IS kompiuterizuoja šešis sveikatos stebėsenos procesus: hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ), antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo ASPĮ, nepageidaujamų įvykių registravimo, gyvensenos stebėsenos savivaldybėse, ASPĮ metinių sveikatos statistikos ataskaitų teikimo, sveikatos rodiklių analizavimo ir grafinio atvaizdavimo (https://sveikstat.hi.lt) siekiant įvertinti sveikatos netolygumus, reglamentuojamus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktais.

VISS IS padės užtikrinti racionalesnį sveikatos apsaugai skiriamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimą, prisidės prie geresnio sveikatos sistemos valdymo ir pagrįstų sprendimų priėmimo, turės tiesioginės įtakos gerinant asmens ir visuomenės sveikatos įstaigų veiklą bei jų teikiamų paslaugų gyventojams ir pacientams kokybę.

Nuo 2021 m sausio 1 d. pradedamas hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros, antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo ir nepageidaujamų įvykių stebėsenų, vykdomų ASPĮ, duomenų teikimas į VISS IS (https://viss.hi.lt).

Plačiau apie VISS IS Higienos instituto interneto svetainėje adresu http://bitly.ws/aUpt.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9709, el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.

Sukurta Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema

Pradeda veikti Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema (VISS IS), kuri į vieną vietą sujungia nacionaliniu lygmeniu veikiančią sveikatos srities duomenų surinkimo, apdorojimo bei atvaizdavimo programinę įrangą. Informacinė sistema leidžia vykdyti detalią duomenų analizę, užtikrina rodiklių kokybę, tikslumą bei savalaikiškumą.

VISS IS kūrimo tikslas – informacinių technologijų priemonėmis surinkti, apdoroti ir analizuoti visuomenės sveikatos stebėsenos statistinius duomenis.

VISS IS potiksliai:

§        Automatizuoti hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenų surinkimą, apdorojimą ir analizę;

§        Automatizuoti antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo stebėsenos duomenų surinkimą, apdorojimą ir analizę;

§        Automatizuoti nepageidaujamų įvykių stebėsenos duomenų surinkimą, apdorojimą ir analizę;

§        Automatizuoti gyvensenos stebėsenos duomenų surinkimą, apdorojimą ir analizę;

§        Automatizuoti sveikatos priežiūros įstaigų metinių sveikatos statistinių ataskaitų duomenų surinkimą, apdorojimą ir pateikimą analizei;

§        Automatizuoti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų grafinį atvaizdavimą.

© 2020 Higienos institutas. Biudžetinė įstaiga. Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius, tel. +370 5 26 2 4583, faks. +370 5 262 4663, el.paštas institutas@hi.lt  
Nustatymai